Grond- en Waterbeheersing

Op het gebied van grond- en waterbeheersing ontwikkelt en produceert SELL Plastics verschillende producten, waaronder infiltratiekratten en halfverhardingsplaten. Deze producten worden onder meer ingezet bij de aanleg van wegen, paden, terrassen, parken en tuinen.

SELL verzorgt het volledige traject van concept, engineering, nieuwheidsonderzoek en octrooiaanvraag tot en met productie en logistiek.

grond-water